Contractreserveringen – I-Reservations

Contractreserveringen

Met de functie Blokreserveringen/Tenniscontracten kan een reeks reserveringen in een keer worden gemaakt.

De Contractreservering is in wezen een bundeling van meerdere blokreserveringen. Hierdoor kunnen reserveringen op meerdere banen en voor verschillende tijdsets bij elkaar bij elkaar worden gebracht.

Aan de contractreservering is de mogelijkheid van factureren gekoppeld.

Het aanmaken van een contractreservering

In het hoofdmenu staat de optie Contractreserveringen. Klik deze aan en kies vervolgens Nieuw in het submenu rechts bovenin. Dit opent het volgende venster:

1. Zoek nu de de klant op (q.q. voer de klant in.
2. Stel de begindatum in.
3. Stel de einddatum in (het aantal dagen mag ook).
4. Stel de begintijd in.
5. Stel de eindtijd in.
6. Selecteer de dagen van de week.
7. Stel de banen in.

N.B. Met behulp van de [CTRL] toets kunnen meerdere banen of dagen worden geselecteerd.

Klik op Opslaan om de contractreservering af te ronden.

N.B. De factuurdatum en bijbehorende vervaldatum, het factuurnummer, de eventuele korting, het toepasselijke BTW percentage en de prijs per reservering komen later bij facturering aan de orde.

Contractreserveringen (hoofdmenu)

Contractreserveringen zijn terug te vinden in de lijst contractreserveringen:

  • Klik op de Contractafnemer om NAW-gegevens etc te wijzigen.
  • Klik op   om een nieuwe factuur maken
  • Klik op   om reserveringen te verplaatsen
  • Klik op   om details te bewerken, o.a. voor facturering
  • Klik op   om extra reserveringen toe te voegen
  • Klik op   om de volledige contractreservering verwijderen, incl. reserveringen en facturen

Reserveringen toevoegen

Een contractreservering kan in zijn geheel worden verwijderd, er kunnen reserveringen aan worden toegevoegd en reserveringen kunnen naar andere banen worden verschoven.

Middels het icoon helemaal rechts kan een blokreservering in zijn geheel worden verwijderd.

Middels het plus icoon kunnen reserveringen aan een contractreservering worden toegevoegd.

De blauwe velden geven aan op welke dagen c.q. banen er nu reserveringen staan. Zodar een dag f baan wordt aangeklikt, verdwijnt dit.

N.B. Met behulp van de [CTRL] toets kunnen meerdere banen of dagen worden geselecteerd.

Na het aanklikken van [Verder] toont het systeem welke reserveringen wel (groen) of niet (rood) zullen worden toegevoegd. Rood geeft aan dat er op de betreffende datum/tijd al een reservering staat.

Reserveringen verplaatsen

Activeert de procedure om reserveringen te verplaatsen. De procedure begint met een listing van alle reserveringen in het contract.

[FROM] Dit is het court waar de te verplaatsen reservering staat.
[TO] Dit is het court waar de te verplaatsen reservering naartoe moet.

Selecteer vervolgens de datum of data waarop de verschuiving moet plaatsvinden en klik op [PREVIEW]

Het systeem meldt middels een rode balk of er op de betreffend datum (data) een te verplaatsen reservering staat.

Door [MOVE & SAVE] aan te klikken wordt de verplaatsing doorgevoerd.

Facturering

Middels dit icoon worden de parameters voor een factuur ingesteld.

Middels dit icoon kan een factuur worden gecreëerd.

De basis van het factureringsmodel is dat reserveringen worden gefactureerd als ze zijn gemarkeerd als [ingecheckt]. Door een vinkje te zetten bij [ook ongespeelde/gefactureerde reserveringen] worden ook deze reserveringen meegenomen.

In het overzicht [contractreserveringen] staan ook deze kolommen.De eerste kolom geeft aan hoeveel reserveringen de contractreservering omvat. De tweede geeft aan hoeveel facturen er zijn gecreëerd.

Zowel het aanklikken van het aantal reserveringen als het aanklikken van het aantal verzonden facturen levert dezelfde lijst op. Bovenin een lijst van alle reserveringen per datum en per court. Daaronder een listing van alle verzonden facturen.

Per factuur kan worden genoteerd op welke datum de factuur werd betaald.

MAIL Per factuur staat aangegeven wie (login) de factuur verzond. Is [MAIL] rood dan is de factuur niet per e-mail verzonden.

Toevoegen en verwijderen van reserveringen

In de hiervoor besproken lijst staan rechts bovenin deze 4 iconen: 

Voeg reserveringen toe. Reserveringen worden toegevoegd middels de optie [NIEUW] zoals hierboven bij punt 1 beschreven.

Verplaats reserveringen. Het verschuiven van reserveringen is beschreven in punt 2 hierboven.

Stel factuur parameters in. Het instellen van de parameters voor facturering is beschreven in punt 3 hierboven.

De module [contractreserveringen is recent uitgebreid met de mogelijkheid om een contractreservering drastisch aan te passen.

Het aanklikken van dit icoon opent een aangepaste lijst van alle reserveringen.

[Annuleren] Hiermee worden alle middels vinkjes geselecteerde reserveringen geannuleerd. Dit houdt in dat de reserveringen blijven bestaan in de spelerhistorie en alle in deze handleiding besproken lijsten. Ze spelen echter geen rol bij facturering.

[Verwijderen] Hiermee worden alle geselecteerde reserveringen definitief verwijderd.