GroepsReserveren – I-Reservations

GroepsReserveren

GroepsReserveren.nl gaat verder waar BaanReserveren.nl stopt. Met GroepsReserveren.nl is het mogelijk om complete arrangementen, inclusief diner en additionele verhuur, online in te plannen en te betalen. Hierbij geldt dat GroepsReserveren.nl geen ‘one size fits all’ product is waarmee de gebruiker heeft te leven. GroepsReserveren.nl kan zodanig aan de bedrijfsvoering van de gebruiker worden aangepast dat de term ‘naadloos’ op z’n plaats is.

Op zich is Groepsreserveren een systeem dat is bedoeld om orders te boeken, in te plannen en te administreren. Het systeem is echter zo opgezet dat het ook mogelijk wordt om klanten zelf te laten reserveren, zonder dat dit de gewone gang van zaken verstoort. Dat kan omdat alles real-time is.
In de dagelijkse gang van zaken is het centrale document het dagschema. Hieraan staan alle ingeplande orders van de dag.

Orders in Groepsreserveren (het combiform)
Hoewel niet altijd zichtbaar is, begint het inplannen van willekeurig welke order met het creëren van een combiform. Combiforms worden samengebracht in de combilijst, welke tevens inzicht geeft mbt de wijze waarop de omzet tot stand kwam en de ontwikkeling van de omzet.

Een combiform onstaat op de volgende manieren:
· er wordt in het dagschema een leeg slot aangeklikt;
· er wordt een online boeking gemaakt;
· er wordt gebruik gemaakt van de GO module (zie barbon);
· er wordt geboekt via een kiosk ter plaatse; · door het aanleveren van de inhoud van een winkelwagentje.

Online boekingen beginnen met een ‘reserveer’ knop in de eigen website. Na het indrukken van deze knop opent zich een scherm waarin de klant aangeeft wanneer, hoe laat en met hoeveel personen men van plan is te komen. Het systeem opent vervolgens een tegelscherm, waarin de klant zijn activiteit kan plaatsen (inplannen). Vervolgens wordt de klant gevraagd het e-mail adres in te vullen. Gaat het om een nieuw e-mailadres dan volgt een verificatie stap (vul naam en adres in etc.). De laatste stap is de keuze tussen per iDeal betalen of bij binnenkomst.

Personeel kan ook in de eigen website beginnen, maar dat werkt alleen als er het e-mail adres beschikbaar is. Deze route is met name nuttig bij telefonische reserveringen.

De winkelwagenoptie hierboven komt erop neer dat de klant op de eigen website met behulp van een winkelwagenmodule een arrangement creëert. Het winkelwagen-systeem levert de inhoud van het winkelwagentje in middels een API en het systeem van Groepsreserveren zet de zaak om naar een combiform, waarna de klant de zaak kan inplannen en betalen.

Enkel product of arrangement
In het kader van Groepsreserveren wordt gewerkt met enkele producten en aanbiedingen. Een product is een specifieke activiteit. Een aanbieding omvat een of meerdere aantal activiteiten en bijbehorende items die voor een verzamelbedrag worden aangeboden. Het boeken verloopt langs dezelfde weg.

Voorbeeld van hoe een klant vanaf uw eigen website een reservering maakt