Over i-Reservations – I-Reservations

Over i-Reservations

i-Reservations B.V. houdt zich sinds 2003 bezig met reserveringen. Met behulp van de verschillende i-Reservations diensten kunnen uw klanten 24 uur per dag reserveren en zorgen wij ervoor dat u van moment tot moment weet wat de stand van zaken is. Bij het aannemen en verwerken van reserveringen (in 2019 zo’n 1,1 miljoen, dus iets meer dan 20.000 per week, bijna 2 per minuut!!!) wordt gewerkt volgens een fundamenteel principe: uw klanten worden behandeld aan de hand van hun status op het moment van spelen of deelnemen.