Over i-Reservations

i-Reservations B.V. houdt zich sinds 2003 bezig met reserveringen. Met behulp van de verschillende i-Reservations diensten kunnen uw klanten 24 uur per dag reserveren en zorgen wij ervoor dat u van moment tot moment weet wat de stand van zaken is. Bij het aannemen en verwerken van reserveringen (in 2016 zo’n 1,1 miljoen) wordt gewerkt volgens een fundamenteel principe: uw klanten worden behandeld aan de hand van hun status op het moment van spelen of deelnemen.